Zabezpieczenie medyczne Disco Summer Festival 2019

Zabezpieczenie medyczne Disco Summer Festival 2019

W piątek 5 lipca 2019 roku, nasze Zespoły prowadziły zabezpieczenie medyczne Disco Summer Festival w Sosnowcu.

Nad bezpieczeństwem kilku tysięcy osób, czuwały trzy patrole Ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz Zespół Ratownictwa Medycznego.

Jak co roku nasi członkowie zadbali o profesjonalne zabezpieczenie dla uczestników tego Festiwalu.