Zabezpieczenie pikniku rodzinnego w Bieruniu

Zabezpieczenie pikniku rodzinnego w Bieruniu

W dniu 27.05.2018r. jeden z naszych zastępów ratowniczych z sekcji OSW-112, zabezpieczał piknik rodzinny w Bieruniu.

W czasie realizacji zabezpieczenia, zostaliśmy poproszeni przez pracowników BOSiR o pomoc w związku z wypadkiem do którego doszło na pobliskim basenie rekreacyjnym. Nasi ratownicy udzielili pomocy medycznej 11-letniemu dziecku z urazem głowy. Po zaopatrzeniu urazu przez ratowników ZSR, poszkodowany chłopiec został przekazany przybyłemu na miejsce zdarzenia Zespołowi Ratownictwa Medycznego i trafił na SOR w Katowicach-Ligocie.

Zabezpieczenie p.poż. pełnili druhowie z OSP Bieruń-Nowy.