Podsumowanie marcowych działań

Podsumowanie marcowych działań

W Marcu Zintegrowana Służba Ratownicza wyjeżdżała do 71 zdarzeń.

(Alarmowanie z Dyspozytorni Medycznej Kraków, Zdarzenia na terenie Zakładów Górniczych, Transporty na potrzeby Szpitali, Zabezpieczenia Medyczne)