● Sekcja Interwencji Kryzysowej


To wydział skupiający w swoich szeregach psychologów, terapeutów, mediatorów i negocjatorów. Sekcja powstała w celu niesienia natychmiastowej pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom, które znalazły się w stanie sytuacji kryzysowej- ofiarom katastrof , wypadków, osobom zagrożonym samobójstwem i ludziom dotkniętym kryzysem.● Sekcja Działań Ratowniczo-Gaśniczych


To wydział zajmujący się ratownictwem medycznym oraz działalnością ratowniczo-gaśniczą. W strukturach wydziału tworzona jest Jednostka Ratownicza Ochrony Przeciwpożarowej , skupiająca w swoich szeregach strażaków, ratowników i personel medyczny.● Sekcja Pomocy Humanitarnej i Działań Międzynarodowych


To wydział zajmujący się pomocą humanitarną na terenie Polski i poza granicami kraju. Sekcja odpowiedzialna jest za organizowanie zbiórek pomocowych i docierania z pomocą humanitarną do osób potrzebujących- również w rejony zagrożone.● Sekcja Młodzieżowa ZSR


To wydział zajmujący się wyszkoleniem naszych najmłodszych członków. Poprzez systemy szkoleń, młodzi ludzie uczą się nauki pierwszej pomocy i kunsztu ratowniczego. W przyszłości Ci młodzi ludzie zasilą szeregi sekcji bojowych ZSR. Poprzez zabawę dzieci i młodzież, zdobywają wiedzę ratowniczą i uczą się prawidłowych postaw prospołecznych. Zbiórki rozszerzone o elementy survivalu dla dzieci i młodzieży.