Zintegrowana Służba Ratownicza to działalność, w ramach której zapobiegamy wypadkom komunikacyjnym, pożarom i katastrofom. Jesteśmy jednostką współpracującą z Systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego pod numerem wniosku do wojewody małopolskiego 00412/2020. Bierzemy udział w akcjach ratowniczych, gdy tego typu zdarzenia zaistnieją. Pomagamy ludziom, którzy ucierpieli w klęskach żywiołowych (łącznie z pomocą psychologiczną). Wspieramy ochronę środowiska, zwracając uwagę na zagrożenia ekologiczne. W ramach wszystkich tych interwencji współdziałamy z podmiotami, takimi jak: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne i wiele innych. Jeśli chodzi o nasze ratownictwo Brzeszcze to jeden z wielu obszarów działania w powiecie oświęcimskim. Podejmujemy również akcje w innych rejonach kraju.

Jesteśmy organizacją pozarządową, do której należą osoby chcące wspierać innych dzięki swojej wiedzy, umiejętnościom czy dobrej woli. Zintegrowana Służba Ratownicza to osoby w różnym wieku, które działają jako wolontariusze oraz przedstawiciele różnych profesji, m.in.: strażacy, negocjatorzy, psychologowie i pracownicy służby zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu osoby chcące włączyć się w działalność naszej organizacji!

 

● Kurs pierwszej pomocy


W ramach działalności Zintegrowanej Służby Ratowniczej prowadzimy kursy pierwszej pomocy. Uczymy młodzież i dzieci, jak postępować w razie wypadku czy innego, nieoczekiwanego zdarzenia. Pomagamy także osobom dorosłym, które chcą poszerzyć swoją wiedzę na temat udzielania wsparcia osobom poszkodowanym.● Transport medyczny i sanitarny


ZSR uczestniczy w wielu akcjach ratunkowych i powypadkowych, zapewniając konieczny transport ludziom, potrzebującym natychmiastowej opieki medycznej. W naszej organizacji pracują wykwalifikowani ratownicy, którzy czuwają nad chorym podczas podróży do placówki zdrowia. Dostarczamy też materiały niezbędne do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.● Zabezpieczenia medyczne


Pomagamy prawidłowo rozplanować zabezpieczenia medyczne w zależności od charakteru wydarzenia. Znamy uwarunkowania prawne oraz potrafimy dopasować ilość i rozmieszczenie personelu ratowniczego czy medycznego. Uwzględniamy przy tym ważne czynniki, takie jak: ilość oraz wiek uczestników, odległość od kolejnych punktów udzielania pomocy i inne.● Zabezpieczenia imprez masowych Oświęcim


Realizujemy zabezpieczenia medyczne imprez masowych. Jako ratownicy dbamy o bezpieczeństwo uczestników dużych wydarzeń. Jesteśmy obecni na koncertach, imprezach sportowych, akcjach charytatywnych i wielu innych. Interweniujemy w każdym przypadku, w którym potrzebna jest fachowa pomoc. Zwracamy uwagę nawet na niewielkie zagrożenia.Ostatnie akcje: