Pomoc ZSR dla DPS w Izdebniku w powiecie wadowickim

Pomoc ZSR dla DPS w Izdebniku w powiecie wadowickim

W dniu wczorajszym (01.10,2020r.) , na prośbę dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku, dwa nasze zastępy podjęły działania w celu pomocy personelowi placówki w wyznaczeniu stref bezpiecznych i odizolowaniu pacjentów z wynikiem dodatnim w kierunku Covid-19 od osób ujemnych.

W placówce wykryto ognisko koronawirusa. Na 76 przebadanych pacjentów u 34 potwierdzono zakażenie wirusem. Wspólnie z dyrekcją placówki i po konsultacji z Zarządzaniem Kryzysowym Starostwa Powiatowego w Wadowicach, podjęliśmy decyzję o odizolowaniu osób z wynikiem dodatnim od osób ujemnych, a także wyznaczeniu pomieszczeniem dla osób, które mają wynik „niejednoznaczny”. Na miejscu obecny był starosta wadowicki i przedstawiciele Zarządzania Kryzysowego.

W działania włączyli się również strażacy JRG Wadowice, którzy przygotowali specjalnie ogrzewany namiot do zabezpieczenia pacjentów. Jest to specyficzny ośrodek, w którym znajdują się osoby niepełnosprawne intelektualne. Ciężko jest tym ludziom wytłumaczyć w jakiej znalazły się sytuacji i że muszą zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia związane chociażby z przemieszczaniem się po ośrodku.

Na chwilę obecną ośrodek potrzebuje przede wszystkim wsparcia personelu medycznego i opiekuńczego. Cały czas pozostajemy w kontakcie ze służbami starosty wadowickiego i wojewody małopolskiego.