W 2020 roku, braliśmy udział w blisko 200 akcjach ratowniczych

W 2020 roku, braliśmy udział w blisko 200 akcjach ratowniczych

Mijający rok był bardzo trudnym czasem dla nas wszystkich. Dla Zintegrowanej Służby Ratowniczej był to okres bardzo wytężonej pracy.

W przeciągu roku braliśmy udział w blisko 200 zdarzeniach w tym w kilkudniowych akcjach w Bochni oraz kilkutygodniowej w Czernichowie.

Nasze zespoły odpowiedzialne były za zabezpieczenie blisko 50-ciu różnych wydarzeń (koncerty, imprezy sportowe, kulturalne itp.) na terenie naszego kraju, w tym styczniowego zabezpieczenia 75 Rocznicy Wyzwolenia byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau z udziałem przywódców Państw z całego świata.

Ponadto Ratownicy ZSR brali udział w 6 poszukiwaniach osób zaginionych, 4 razy pomagaliśmy w miejscowościach, które ucierpiały z powodu wystąpienia ,,powodzi błyskawicznej” oraz pomagaliśmy poszkodowanym przy 3 zdarzeniach drogowych.

Przeprowadziliśmy kilkanaście szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, oraz w ramach kształcenia kadry, uczestniczyliśmy w szkoleniach z zakresu psychologii ratownictwa, opieki nad osobami starszymi i szkoleniach z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Najwięcej pracy nasi ratownicy mieli podczas działań związanych z zwalczaniem pandemii SARS-Cov-2. W 2020 roku odnotowaliśmy łącznie 95 wyjazdów (działania interwencyjne w DPS oraz transporty)

Ze względu na znaczy wzrost zdarzeń i zapotrzebowania na transporty medyczne i specjalistyczne (transport krwi, materiału zakaźnego) w kwietniu zakupiliśmy karetkę transportową WW Caddy oraz namiot służący do obsługi stacjonarnego punktu medycznego.

W październiku pozyskaliśmy z ZOZ Oświęcim ambulans Mercedes Sprinter, który został wyposażony dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

Wszystkie nasze karetki systematycznie doposażamy w niezbędny sprzęt ratowniczy zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Dziękujemy wszystkim firmą, instytucją oraz samorządom za współpracę i zaufanie.

W szczególności nasze podziękowania kierujemy do Fundacji Służby Ratunkowe RP, która objęła mecenatem Zintegrowaną Służbę Ratowniczą. Urzędu Województwa Małopolskiego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Nadchodzący czas będzie dla nas kolejnym pracowitym i intensywnym rokiem. Osobne podziękowania kierujemy do naszych ratowników, na których zawsze możemy liczyć i dzięki którym tworzymy tak prężnie działającą jednostkę!Korzystając z okazji, składamy Państwu życzenia wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa i stabilizacji w 2021 roku.

W imieniu Zarządu i Zespołów Ratowniczych: Dawid Burzacki i Łukasz Patrzyk