Zabezpieczenie obchodów Centralnej Barbórki PGN w Katowicach

Zabezpieczenie obchodów Centralnej Barbórki PGN w Katowicach

21 listopada Zespoły Zintegrowanej Służby Ratowniczej, odpowiedzialne były za zabezpieczenie Centralnych Uroczystości Barbórkowych Polskiego Górnictwa Naftowego, które odbyły się w Katowicach.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Św. w dzielnicy Bogucice skąd uczestniczy przemaszerowali do Centrum Kongresowego przy Spodku, gdzie miały miejsce oficjalne uroczystości.