Jak zabezpieczamy imprezy masowe?

Na imprezach masowych muszą znajdować się osoby zapewniające uczestnikom odpowiedni poziom bezpieczeństwa medycznego. Przed każdym takim wydarzeniem sporządzany jest plan, uwzględniający różne czynniki, mające wpływ na to, jak bardzo zaawansowane musi być zabezpieczenie imprez. Każdy odpowiedzialny organizator powinien zadbać o sporządzenie szczegółowego dokumentu, który będzie wiążący dla wszystkich stron: zarówno dla niego samego, jak i podmiotów realizujących zabezpieczenia medyczne.

Ambulas i straż pożarna

Nasz ambulans podczas zabezpieczania imprezy masowej

Co jest imprezą masową?

Warto wiedzieć, co uznaje się za imprezę masową. Według prawa są to wydarzenia gromadzące ponad tysiąc uczestników w jednym miejscu (na przykład na dużej hali albo w plenerze) oraz czasie. Może być to duży koncert, mecz albo wydarzenie prowadzone przez gwiazdę rozwoju osobistego. Charakter imprezy może być bardzo różny. Kluczowe są wspomniane wcześniej czynniki.

Zabezpieczenia medyczne – plan działania

Przed sprawowaniem rzeczywistej ochrony i zapewnianiem bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia, wszystkie związane z nimi plany muszą być szczegółowo opisane. Jest to wymóg związany z imprezami masowymi, na których częściej może być potrzebna opieka medyczna. Powodem tego jest po prostu większa ilość osób zgromadzonych w jednym miejscu. Niemniej jednak zabezpieczenie imprez, których nie można uznać za masowe, także jest realizowane i również jest ono częściowo uregulowane przepisami prawa. W każdym razie, na samym początku trzeba ustalić plan. Ważne, aby uwzględniał on między innymi kwestię odpowiedzialności za bezpieczeństwo, miejsce wydarzenia i ilość uczestników, czas trwania imprezy, a także zakres pomocy medycznej, jaka będzie potrzebna. Dokument, na którego podstawie będą później realizowane zabezpieczenia imprez masowych. Oświęcim, jak i inne miasta muszą sporządzać na długo przed terminem wydarzenia. Istotne jest też, aby przy jego powstawaniu były obecne wszystkie instytucje i firmy, które później mają zapewniać bezpieczeństwo.