Na czym polega transport medyczny i sanitarny?

Aby zapewnić poszkodowanym odpowiednią opiekę, często niezbędne jest przewiezienie do szpitala, co może uczynić tylko profesjonalny transport medyczny. Za pomocą specjalnie przystosowanych pojazdów ratownicy albo sanitariusze przewożą osoby cierpiące do placówek zapewniających leczenie. Warto wiedzieć, kiedy używany jest transport sanitarny, a kiedy medyczny i czym one się różnią.

Transport medyczny w ramach ratownictwa

Transportem medycznym można nazwać wszelki przewóz osób chorych i rannych. Tym mianem określa się także zapewnienie wsparcia na miejscu wypadku czy kataklizmu. Wówczas transport medyczny to kolejni, wykwalifikowani pracownicy zdolni do udzielania pomocy, a także potrzebny im podczas akcji ratunkowej sprzęt medyczny. Pojęcie to jest więc szerokie. Określa zarówno wszystkie karetki dowożące chorych, jak i pojazdy służące udzielaniu natychmiastowej pomocy osobom, których życie jest zagrożone. Potocznie można w ten sposób nazwać także samych ratowników. W transporcie medycznym do celów ratownictwa ilość osób posiadających kwalifikacje do przeprowadzania ratunkowych czynności medycznych jest większa i wynosi co najmniej dwie albo trzy osoby (w zależności od tego czy jest to zespół podstawowy, czy specjalistyczny). Dzięki temu szanse, że uda się pomóc tym, którzy tego potrzebują, są znacznie większe.

Transport sanitarny do placówki medycznej

Czym jest zatem transport sanitarny? Mówimy o nim, kiedy nie występuje sytuacja zagrożenia życia czy znacznego uszczerbku na zdrowiu. Jest to więc znacznie węższy termin, który określa przewiezienie chorego lub rannego, gdy jego stan jest stabilny. Transport sanitarny jest słabiej wyposażony niż karetka jadąca do poważnego wypadku. W pojeździe nie muszą wówczas występować defibrylatory, butle tlenowe i tym podobne sprzęty, przydatne na miejscu akcji ratunkowej. Poza tym w grupie jadącej na miejsce zdarzenia ilość osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych może być mniejsza. Wystarczy, jeśli będzie to jeden człowiek.

Pomoc Zintegrowanej Służby Ratowniczej

Zintegrowana Służba Ratownicza zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach. Nieraz są to kataklizmy czy wypadki. By móc interweniować zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka potrzeba, musimy więc posiadać własny transport medyczny. Jesteśmy wyposażeni w różnego rodzaju urządzenia podtrzymujące życie i pomagające w jego ratowaniu. Mamy też pojazdy, których używamy, kiedy zabezpieczamy różne imprezy albo prowadzimy szkolenia dla dzieci i młodzieży. Tego typu transport jest słabiej wyposażony, lecz spełnia wszystkie potrzebne funkcje. Jesteśmy przygotowani do różnych zadań, którymi na co dzień się zajmujemy. W zależności od sytuacji decydujemy się albo na transport medyczny, albo sanitarny. Wybór zawsze poparty jest naszymi licznymi doświadczeniami. Celem Zintegrowanej Służby Ratowniczej jest prowadzenie akcji ratunkowych, ale także zapobieganie niebezpiecznym wypadkom. Czynimy to między innymi poprzez edukowanie i obecność na różnego typu wydarzeniach.

Nasza karetka podczas akcji zapewniająca transport medyczny

Nasz transport medyczny podczas akcji

karetka z wyposażeniem zapewniająca transport medyczny

Karetka przeznaczona do transportu medycznego